پنجشنبه, 01 آبان,1399
English
Iranian Geographical sciences associations Union

نشریات


دریف
نام نشریهصاحب امتیازلینک
1نشریه بین المللی ژئوپلیتیکانجمن ژئوپلیتیکiag.ir/journal
2نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحwww.sepehr.org
3
نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانیموسسه جغرافیاjhgr.ut.ac.ir
4
نشریه مدیریت مخاطرات محیطیانجمن مخاطره شناسی ایرانjhsci.ut.ac.ir
5نشریه پژوهشهای روستایی
دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی
jrur.ut.ac.ir
6
نشریه گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایرانitsairanj.ir
7نشریه پژوهش های جغرافیا و برنامه ریزی شهریموسسه جغرافیاjurbangeo.ut.ac.ir
8نشریه پژوهشهای جغرافیای محیطیموسسه جغرافیاjphgr.ut.ac.ir
9نشریه پژوهشهای جغرافیاییموسسه جغرافیاjrg.ut.ac.ir
10نشریه پژوهشهای ژئومورفولوژی کمیانجمن ایرانی ژئومورفولوژیgeomorphologyjournal.ir
11نشریه محیط جغرافیادانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانjgenv.ut.ac.ir
12نشریه شهر پایدارانجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانjscity.ir
13نشریه آمایش سرزمینپردیس فارابی دانشگاه تهرانjtcp.ut.ac.ir
14نشریه آمایش محیطدانشکاه آزاد اسلامی واحد ملایرwww.amayesh.com
15نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستاییدانشگاه خوارزمیserd.khu.ac.ir
16نشریه اندیشه جغرافیاییدانشگاه زنجانgeonot.znu.ac.ir
17نشریه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)دانشگاه اصفهانsppl.ui.ac.ir
18نشریه برنامه ریزی منطقه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتjzpm.miau.ac.ir
19نشریه پژوهش و برنامه ریزی روستاییدانشگاه فردوسی مشهدjrrp.um.ac.ir
20نشریه بیابانمرکز تحقیقات بین المللی بیابانjbiaban.ut.ac.ir
21نشریه جغرافیای انتظامیپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالات اجتماعیpogra.jrl.police.ir
22نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوترزمیjgs.khu.ac.ir
23نشریه جغرافیادانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیgadab.iauctb.ac.ir
24نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه اصفهانgep.ui.ac.ir
25نشریه جغرافیا و توسعهدانشگاه سیستان و بلوچستانgdij.usb.ac.ir
آخرین اخبار
روزی که پارس رسما ایران شد
روز اول فروردین برابر بیست یکم مارس برای ایرانیان بیش از هرچیز یادآور عید باستانی نوروز است اما شاید بسیاری نمی‌دانند همین روز در تاریخ معاصر ایران سالگرد رویداد مهم دیگری نیز هست: روز تغییر نام این ک ...
1399/04/25
جغرافی دانان مسلمان
مستند «جغرافیدانان مسلمان» با کارگردانی فرهاد مختاری و محصول گروه اجتماعی شبکه الکوثر از امشب ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران بر روی آنتن شبکه الکوثر است.
1399/04/22
اولین همایش ملی مخاطره شناسی ایران برگزار شد
اولین همایش ملی مخاطره شناسی ایران با رویکرد مخاطرات طبیعی ایران، روشهای پیش یابی و هشدار سریع برگزار شد
1397/12/02
دریافت جایزه ملی مخاطرات ایران توسط آقایان مهرداد سرهنگی و مجید خانمحمدی در اولین هایش ملی مخاطره شناسی ایران
دریافت جایزه ملی مخاطرات ایران توسط آقایان مهرداد سرهنگی و مجید خانمحمدی در اولین هایش ملی مخاطره شناسی ایران
1397/12/02
کنفرانس بین‌المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیا
به دلیل خشکسالی‌های اخیر اقلیمی و هیدرولوژیکی در جنوب غرب آسیا، منطقه وسیعی تحت تأثیر طوفان‌های گردوغبار قرار گرفته است. تشدید پدیده گردوغبار در این منطقه، علاوه بر تأثیر بر روی اقلیم و آب‌وهوا، مسائل ...
1397/11/06
عدم موفقیت ایران در قرار دادن ماهواره «پیام» در مدار
وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری خبر داد که عملیات قرار دادن ماهواره موسوم به پیام در مدار با موفقیت انجام نشد.
1397/10/25
پیام تبریک دکتر صفوی ریاست اتحادیه انجمن های علوم جغرافیا با استاندار جدید آذربایجانشرقی جناب آقای پور محمدی
متن پیام تبریک دکتر صفوی ریاست اتحادیه انجمن های علوم جغرافیا به استاندار جدید آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر پور محمدی استاد برجسته علوم جغرافیا
1397/10/16