جمعه, 26 مهر,1398
English
Iranian Geographical sciences associations Union

نشریات


دریف
نام نشریهصاحب امتیازلینک
1نشریه بین المللی ژئوپلیتیکانجمن ژئوپلیتیکiag.ir/journal
2نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحwww.sepehr.org
3
نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانیموسسه جغرافیاjhgr.ut.ac.ir
4
نشریه مدیریت مخاطرات محیطیانجمن مخاطره شناسی ایرانjhsci.ut.ac.ir
5نشریه پژوهشهای روستایی
دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی
jrur.ut.ac.ir
6
نشریه گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایرانitsairanj.ir
7نشریه پژوهش های جغرافیا و برنامه ریزی شهریموسسه جغرافیاjurbangeo.ut.ac.ir
8نشریه پژوهشهای جغرافیای محیطیموسسه جغرافیاjphgr.ut.ac.ir
9نشریه پژوهشهای جغرافیاییموسسه جغرافیاjrg.ut.ac.ir
10نشریه پژوهشهای ژئومورفولوژی کمیانجمن ایرانی ژئومورفولوژیgeomorphologyjournal.ir
11نشریه محیط جغرافیادانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانjgenv.ut.ac.ir
12نشریه شهر پایدارانجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانjscity.ir
13نشریه آمایش سرزمینپردیس فارابی دانشگاه تهرانjtcp.ut.ac.ir
14نشریه آمایش محیطدانشکاه آزاد اسلامی واحد ملایرwww.amayesh.com
15نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستاییدانشگاه خوارزمیserd.khu.ac.ir
16نشریه اندیشه جغرافیاییدانشگاه زنجانgeonot.znu.ac.ir
17نشریه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)دانشگاه اصفهانsppl.ui.ac.ir
18نشریه برنامه ریزی منطقه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتjzpm.miau.ac.ir
19نشریه پژوهش و برنامه ریزی روستاییدانشگاه فردوسی مشهدjrrp.um.ac.ir
20نشریه بیابانمرکز تحقیقات بین المللی بیابانjbiaban.ut.ac.ir
21نشریه جغرافیای انتظامیپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالات اجتماعیpogra.jrl.police.ir
22نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوترزمیjgs.khu.ac.ir
23نشریه جغرافیادانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیgadab.iauctb.ac.ir
24نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه اصفهانgep.ui.ac.ir
25نشریه جغرافیا و توسعهدانشگاه سیستان و بلوچستانgdij.usb.ac.ir
آخرین اخبار
اولین همایش ملی مخاطره شناسی ایران برگزار شد
اولین همایش ملی مخاطره شناسی ایران با رویکرد مخاطرات طبیعی ایران، روشهای پیش یابی و هشدار سریع برگزار شد
1397/12/02
دریافت جایزه ملی مخاطرات ایران توسط آقایان مهرداد سرهنگی و مجید خانمحمدی در اولین هایش ملی مخاطره شناسی ایران
دریافت جایزه ملی مخاطرات ایران توسط آقایان مهرداد سرهنگی و مجید خانمحمدی در اولین هایش ملی مخاطره شناسی ایران
1397/12/02
کنفرانس بین‌المللی گردوغبار در جنوب غرب آسیا
به دلیل خشکسالی‌های اخیر اقلیمی و هیدرولوژیکی در جنوب غرب آسیا، منطقه وسیعی تحت تأثیر طوفان‌های گردوغبار قرار گرفته است. تشدید پدیده گردوغبار در این منطقه، علاوه بر تأثیر بر روی اقلیم و آب‌وهوا، مسائل ...
1397/11/06
عدم موفقیت ایران در قرار دادن ماهواره «پیام» در مدار
وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری خبر داد که عملیات قرار دادن ماهواره موسوم به پیام در مدار با موفقیت انجام نشد.
1397/10/25
پیام تبریک دکتر صفوی ریاست اتحادیه انجمن های علوم جغرافیا با استاندار جدید آذربایجانشرقی جناب آقای پور محمدی
متن پیام تبریک دکتر صفوی ریاست اتحادیه انجمن های علوم جغرافیا به استاندار جدید آذربایجانشرقی جناب آقای دکتر پور محمدی استاد برجسته علوم جغرافیا
1397/10/16
هجدهمین جلسه اولین دوره هیأت مدیره اتحادیه انجمن¬های علوم جغرافیایی ایران»
هجدهمین جلسه اولین دوره هیأت مدیره اتحادیه انجمن­های علوم جغرافیایی ایران در تاریخ 24 آذر ماه 97 به ریاست دکتر رحیم صفوی در دفتر اتحادیه-خانه و موزه دکتر گنجی برگزار شد.
1397/10/04
ششمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور 24 دی ماه 1397
ششمین همایش شورای انجمن های علمی ایران‎ با عنوان رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور 24 دی ماه 97 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد.
1397/10/02
عقد تفاهم نامه همکاری اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی با شهرداری تهران
در دیدار اعضای اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی با شهردار تهران و ایجاد تبادل تجربیات و و با توجه به توانمندی های اتحادیه تفاهم نامه همکاری در این خصوص عقدشد.
1397/09/05