چهار شنبه, 28 اردیبهشت,1401
English
Iranian Geographical sciences associations Union

نشریات


دریف
نام نشریهصاحب امتیازلینک
1نشریه بین المللی ژئوپلیتیکانجمن ژئوپلیتیکiag.ir/journal
2نشریه اطلاعات جغرافیایی(سپهر)سازمان جغرافیایی نیروهای مسلحwww.sepehr.org
3
نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانیموسسه جغرافیاjhgr.ut.ac.ir
4
نشریه مدیریت مخاطرات محیطیانجمن مخاطره شناسی ایرانjhsci.ut.ac.ir
5نشریه پژوهشهای روستایی
دانشکده جغرافیا- دانشگاه تهران (قطب علمی برنامه ریزی
jrur.ut.ac.ir
6
نشریه گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایرانitsairanj.ir
7نشریه پژوهش های جغرافیا و برنامه ریزی شهریموسسه جغرافیاjurbangeo.ut.ac.ir
8نشریه پژوهشهای جغرافیای محیطیموسسه جغرافیاjphgr.ut.ac.ir
9نشریه پژوهشهای جغرافیاییموسسه جغرافیاjrg.ut.ac.ir
10نشریه پژوهشهای ژئومورفولوژی کمیانجمن ایرانی ژئومورفولوژیgeomorphologyjournal.ir
11نشریه محیط جغرافیادانشکده جغرافیا دانشگاه تهرانjgenv.ut.ac.ir
12نشریه شهر پایدارانجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایرانjscity.ir
13نشریه آمایش سرزمینپردیس فارابی دانشگاه تهرانjtcp.ut.ac.ir
14نشریه آمایش محیطدانشکاه آزاد اسلامی واحد ملایرwww.amayesh.com
15نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستاییدانشگاه خوارزمیserd.khu.ac.ir
16نشریه اندیشه جغرافیاییدانشگاه زنجانgeonot.znu.ac.ir
17نشریه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)دانشگاه اصفهانsppl.ui.ac.ir
18نشریه برنامه ریزی منطقه ایدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتjzpm.miau.ac.ir
19نشریه پژوهش و برنامه ریزی روستاییدانشگاه فردوسی مشهدjrrp.um.ac.ir
20نشریه بیابانمرکز تحقیقات بین المللی بیابانjbiaban.ut.ac.ir
21نشریه جغرافیای انتظامیپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالات اجتماعیpogra.jrl.police.ir
22نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوترزمیjgs.khu.ac.ir
23نشریه جغرافیادانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیgadab.iauctb.ac.ir
24نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه اصفهانgep.ui.ac.ir
25نشریه جغرافیا و توسعهدانشگاه سیستان و بلوچستانgdij.usb.ac.ir
آخرین اخبار
منتظر رویداد بزرگ ایران ژئو باشید
همزمان با یکصدمین سالگرد نقشه برداری و داده برداری مکانی کشور، منتظر اولین نمایشگاه بزرگ بین المللی "ایران ژئو" با شعار "مهندسی ایرانی بسوی فرداها" باشید.
1400/07/10
امضا تفاهم‌نامه همکاری اتحادیه‌های علوم جغرافیایی و سازمان جغرافیایی
رییسان اتحادیه های انجمن های علوم جغرافیایی ایران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی جغرافیایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
1400/06/21
کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
کنفرانس ملی رویین‌تن‌سازی سیستان» توسط دانشگاه زابل و وزارت نیرو برگزار می‌شود
1400/01/07
همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای با حضور جمعی از مسئولان کشوری و نیز اتحادیه اوراسیا
فعال‌تر شدن توسعه روابط منطقه‌ای، طرح روش‌های علمی به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهترین دستاوردهای همایش بین المللی اوراسیا است
1399/09/01
طرح روش‌های علمی به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهترین دستاوردهای همایش بین المللی اوراسیا است
فعال‌تر شدن توسعه روابط منطقه‌ای، طرح روش‌های علمی به کارگیری ابزارهای توسعه و رشد اقتصادی مهترین دستاوردهای همایش بین المللی اوراسیا است
1399/09/01
روزی که پارس رسما ایران شد
روز اول فروردین برابر بیست یکم مارس برای ایرانیان بیش از هرچیز یادآور عید باستانی نوروز است اما شاید بسیاری نمی‌دانند همین روز در تاریخ معاصر ایران سالگرد رویداد مهم دیگری نیز هست: روز تغییر نام این ک ...
1399/04/25
جغرافی دانان مسلمان
مستند «جغرافیدانان مسلمان» با کارگردانی فرهاد مختاری و محصول گروه اجتماعی شبکه الکوثر از امشب ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران بر روی آنتن شبکه الکوثر است.
1399/04/22